top of page

CONTRIBUTIE

De contributie bestaat uit drie delen:


1. het lidmaatschap van Tafeltennis Goes
2. de verplichte bijdrage aan de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB)
3. de bijdrage aan de NTTB voor competitiespelende leden van Tafeltennis Goes

De contributiebedragen per half jaar:
1.  voor het lidmaatschap van Tafeltennis Goes voor alle jeugd en juniorleden is € 60,00 en voor seniorleden € 80,00
2. de verplichte bijdrage aan de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) voor alle leden is € 10,00
3. voor het lidmaatschap inclusief competitie komt er naast het basislidmaatschap het volgende bij (per half jaar):
– Junioren € 30,00 
– Senioren € 40,00 

Vaststelling contributie lidmaatschap van Tafeltennis Goes
De contributie, van het lidmaatschap van Tafeltennis Goes wordt definitief vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Als lid kun je 2 keer per week komen spelen. Maandag worden er trainingen gegeven, vrijdag is het vrij spelen of competitie voor de senioen.

 

Gezinsleden krijgen korting: een tweede lid krijgt 7,50 euro, een derde lid 10 euro, en vierde lid 12,50 euro, korting per half jaar op de basiscontributie.

bottom of page