top of page
Tischtennis-3_edited_edited.jpg

MISSIE, VISIE, DOELSTELLINGEN

 

MISSIE TAFELTENNIS GOES

​ geworteld in Goes.

De vereniging is er voor iedereen met passie voor tafeltennis behorend tot ieder denkbare doelgroep. De vereniging streeft er naar de verschillende doelgroepen met elkaar te verbinden. De vereniging wil dit bereiken door:

 • Het mogelijk maken van tafeltennissen in recreatief en competitief verband

 • Het verzorgen van trainingen voor alle doelgroepen op alle niveaus

 • Het bieden van een veilige en stimulerende omgeving voor de jeugd waarin ze zich sportief, sociaal en mentaal kunnen ontwikkelen

 • Het organiseren van activiteiten op gebied van de tafeltennissport

Dit alles met respect, fair play en loyaliteit voor de vereniging zodat voor ieder lid de vereniging een leven lang mee kan.

 

VISIE TAFELTENNIS GOES

​Tafeltennis Goes is een vereniging van voldoende omvang zodat alle doelgroepen in voldoende mate zijn vertegenwoordigd. Daardoor is Tafeltennis Goes een bloeiende en financieel gezonde vereniging, die tevens in staat is om zijn positie in Goes en omgeving in relatie tot andere sportverenigingen te verstevigen.

De binding met de vereniging blijkt uit de grote deelname van de leden aan activiteiten voor alle doelgroepen en uit de vele vrijwilligers die voor de organisatie zorgen. De communicatie intern en naar buiten is helder en open.

De trainingen zijn van hoog niveau en worden verzorgd door een bekwaam, enthousiast en betrokken team van trainers.

Tafeltennis Goes speelt zowel bij de senioren als de jeugd competitief mee op de hoogst mogelijk bereikbare niveau.

De accommodatie is een voor de tafeltennissport toegeruste sportfaciliteit met voldoende capaciteit die toereikend is om leden en gasten op een nette en gastvrije wijze te ontvangen.

Tafeltennis Goes is door haar goede imago een aantrekkelijke partner voor sponsoren. Tafeltennis Goes is naar buiten gericht en werkt met andere sportverenigingen en organisaties.

 

DOELSTELLINGEN TAFELTENNIS GOES​

Tafeltennis Goes onderscheidt twee soorten doelstellingen. Ten eerste zijn er voor de vereniging noodzakelijke doelstellingen. Daarnaast zijn er een aantal doelstellingen, die de vereniging zou willen realiseren, maar niet de hoogste prioriteit hebben. Hieronder wordt een lijst met doelstellingen gegeven:

Noodzakelijk

 • Mogelijk maken van deelname aan de competities en toernooien, georganiseerd door de NTTB, voor haar leden. Deelname aan competities en toernooien bij haar leden bevorderen;

 • Leden ook de gelegenheid bieden om recreatief te tafeltennissen;

 • Organiseren van toernooien en wedstrijden voor leden en niet-leden;

 • Aanbieden van kennismakingslessen aan schoolgaande jeugd;

 • Geven van verantwoorde trainingen op het spelniveau van leden naar wensen en mogelijkheden om hen daarmee op een hoger niveau te brengen.

Wenselijk:

 • Met de leden op een zo hoog mogelijk niveau spelen. Het bestuur streeft ernaar om met het eerste seniorenteam de hoogste afdelingscompetitieklasse te bereiken;

 • Een evenwichtige opbouw in het ledenbestand, waarbij het wenselijk is, dat 40% van de leden jeugdlid is;

 • Het aantal leden de komende vijf jaar te verhogen naar circa 70 leden, waarvoor extra trainingsdagen en doelgroepentraining in de accommodatie noodzakelijk is.

 • Het versterken van de organisatie door interne en externe opleiding;

 • Minimaal 25% van de leden is vrouwelijk;

 • Andere activiteiten aanbieden, zoals overdag sporten. Dit is ook weer afhankelijk van de accommodatie.

bottom of page