LID WORDEN

Heb je al kennisgemaakt met de club en bevalt het, dan kun je lid worden door onderstaande inschrijfformulier in te vullen.

Lees voor het invullen wel de Statuten, het Huishoudelijk reglement, het Privacy beleid en Code sportief gedrag van onze vereniging. Door ondertekening van het inschrijfformulier ga je akkoord met de inhoud hiervan.

 

INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP

 

Extra informatie over het lidmaatschap:

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Mocht je het besluit nemen om het lidmaatschap op enig moment te willen beëindigen, dan is dat op twee momenten per jaar mogelijk: per einde 1e helft van het jaar (30 juni) of per einde kalenderjaar (31 december) met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Contributie blijft verschuldigd tot en met één van de genoemde data. Opzegging kan alleen schriftelijk gedaan worden bij de secretaris.

Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier ga je ermee akkoord, dat de daarop vermelde persoonlijke gegevens gebruikt mogen worden voor de ledenadministratie van Tafeltennis Goes en voor aanmelding bij de overkoepelende bond (NTTB), alsmede voor het toezenden van (nieuws)berichten door Tafeltennis Goes. Foto’s/video’s, gemaakt tijdens wedstrijden en trainingen, mogen gebruikt worden voor verslagen op onze eigen media, zoals de nieuwsbrief, facebookpagina en website, tenzij je bij je persoonlijke gegevens op de website aangeeft hiertegen bezwaar te hebben. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens, verwijzen wij naar onze privacybeleid elders op onze website.

 

Onze vereniging maakt gebruik van vrijwilligers, elke bijdrage door leden in vrijwilligerswerk is van harte welkom. Als je lid wordt van onze vereniging zul je na verloop van tijd door iemand van het bestuur of een van de commissies gevraagd worden of je iets kan en wil betekenen voor onze vereniging. Denk daarom vast na wat dat zou kunnen zijn.