Algemene voorwaarden

De Beste Pingponger van Goes

 

Deelnemers die niet akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden zullen door de organisatie worden geweigerd en mogen niet deelnemen aan het toernooi. Bij aankomst in de zaal moeten teams in het bezit zijn van een geldige inschrijving. Onder een geldige inschrijving verstaan wij dat de betreffende deelnemer de inschrijfprocedure volledig heeft doorlopen en het inschrijfgeld heeft betaald. Het is niet verplicht om de ontvangen inschrijfbevestiging uit te printen en mee te nemen, maar deze kan bij twijfel wel dienen als bewijs van inschrijving.

Inschrijving en Toegang

- Het toernooi is bedoeld voor spelers vanaf 8 jaar en ouder, hierop zal de organisatie dus strikt controleren. Wij hanteren hiervoor een identificatieplicht als daar door de organisatie naar gevraagd wordt.

- Je mag alleen aan het toernooi deelnemen als je bent geboren, woont, werkt of studeert in Goes. Ook de leden van de Tafeltennis Goes die niet aan deze criteria voldoen mogen meedoen aan dit toernooi. - - Er is zowel een mogelijkheid om je individueel als met een business- of vriendenteam in te schrijven.

- Deelname kost € 7,50 voor deelnemers van 16 jaar en ouder en € 5,00 voor deelnemers van 8 tot en met 15 jaar. Dit geldt zowel voor individuele spelers als spelers in een team.

- Als de financiële verplichtingen niet op tijd zijn voldaan, dan is de deelnemer/het business- of vriendenteam niet ingeschreven.

- Een team neemt pas deel aan het toernooi wanneer deze staat ingeschreven en het bedrag is voldaan. Het bedrag dient te worden voldaan conform de inschrijfprocedure op de website van het toernooi, het betreft een overboeking.

- Bij afmelding vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

- Bij annulering van het evenement, ook buiten de schuld van de organisatie om, zal het inschrijfgeld worden teruggegeven.

- Elke ingeschreven deelnemer ontvangt ongeveer een week voor aanvang van het toernooi een bericht in welk tijdslot hij/zij is ingedeeld. In het inschrijfformulier kun je een voorkeursmoment aangeven. De organisatie tracht iedereen in te delen conform op het aangegeven voorkeursmoment, maar behoudt het recht om hier vanaf te wijken, wanneer dit benodigd is voor een goed verloop van het evenement. De betrokkenen zullen hier dan over geïnformeerd worden.

- Teams die zich melden, zonder dat de inschrijfvoorwaarden zijn voldaan, kunnen door de organisatie geweigerd worden.

Veiligheid en Terrein

- De organisatie heeft het recht om iemand of een team te verwijderen van de locatie.

- Aanwijzingen van de organisatie moeten te allen tijde worden opgevolgd.

- Op het terrein gelden dezelfde normen en waarden als in de samenleving.

- Personen die schade aanrichten worden te allen tijde aansprakelijk gesteld.

- Alcoholhoudende drank wordt in Nederland niet verstrekt aan personen beneden de 18 jaar. Bij twijfel kan gevraagd worden om legitimatie. Het kopen van alcoholhoudende drank met de bedoeling deze over te dragen aan personen beneden de 18 jaar is een wettelijke overtreding en dus niet toegestaan. - - Het is niet toegestaan zelf alcoholhoudende drank mee te nemen. Bij constatering heeft de organisatie het recht dit in te nemen. De deelnemers wordt uitgesloten van verdere deelname aan het toernooi.

- Het is niet toegestaan zich met alcoholhoudende drank en/of sigaretten in de zaal te begeven.

- Het bezit, handel of gebruik van alle soorten drugs in ten strengste verboden. Bij constatering wordt men overgedragen aan de politie.

- Het bezit, handel of gebruik van alle soorten wapens is ten strengste verboden. Bij constatering wordt men overgedragen aan de politie.

- Roken in alle ruimtes van de speellocaties is verboden.

- Diefstal, vandalisme en handelen is ten strengste verboden.

- Personen die schade aanrichten gedurende het toernooi aan de zaal of het materiaal zullen door de organisatie aansprakelijk gesteld worden. De schade zal op deze personen verhaald worden.

Aansprakelijkheid

- Het zich bevinden in de locaties van Tafeltennis Goes gedurende dit evenement geschiedt voor eigen risico. Zowel de organisatie als de aangesloten vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade en/of verlies in welke vorm dan ook.

- Personen die schade aanrichten worden te allen tijde aansprakelijk gesteld.

Akkoordverklaring

- Door verzending van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met bovenstaande inschrijvingsvoorwaarden