top of page

CORONA PROTOCOL

Corona Protocol Tafeltennis Goes

 

Per 1 juli 2020 zijn de zaalsporten onder gecontroleerde omstandigheden weer toegestaan. Op basis van diverse aanbevelingen en richtlijnen is dit protocol voor Tafeltennis Goes opgesteld.

Belangrijke algemene regels zijn nog steeds:

 • Blijf thuis bij verkoudheid of andere verschijnselen van enige ziekte

 • Blijf thuis indien iemand binnen jouw huishouden ziekte verschijnselen vertoont

 • Houd 1,5 meter afstand van anderen

 • Hoest en/of nies in je elle boog

 • Snuit je neus in een papieren zakdoekje, dat je na gebruik direct weggooit

 • Was vaak je handen

 • Als je tot de kwetsbare groep behoort, overweeg dan of zaalsporten dan wel zo verstandig is

 

Voor onze vereniging leidt dit concreet tot het volgende stappenplan om de overdracht van het virus, en daarmee besmetting van anderen, te beperken en te voorkomen.

 

Algemeen:

 • Volg de ‘Corona’ maatregelen van de sportaccomodatie.

 • Looproute in het gebouw volgen. Deze zal worden aangegeven door middel van pijlen

 

In de zaal:

 • Wij maken gebruik van een verplichte aanwezigheidsregistratie. (Presentielijst.) Dit om ingeval van Corona besmetting/verdenking een bron/contact onderzoek mogelijk te maken. 

 • Tijdens het sporten (concreet: trainen/spelen achter de tafel) geldt géén afstandsbeperking.

 • Buiten de actieve sportdeelname dient de 1,5 meter afstand zo veel als mogelijk te worden gerespecteerd in de gehele sportaccommodatie.

 • Schreeuw of verhef je stem niet tijdens het spelen.

 • Maak uitsluitend gebruik van je eigen materiaal en vermijd contact met het materiaal van anderen.

 • Voorlopig wordt er bij voorkeur alleen enkelspel gespeeld.

 • Wij adviseren om niet te “draaien” van speelhelft gedurende de gehele speeltijd.

 • Veeg je zweethanden niet af aan de tafel, gebruik een eigen handdoek.

 • Per speelzone(tafel) wordt een aantal ballen ter beschikking gesteld. De ballen dienen aan het eind van het speelavond in een daarvoor bestemde bak te worden gedeponeerd, waarna ze gereinigd zullen worden.

 • Na afloop van de speelavond moeten de tafels door de speler(s) worden gereinigd. Hiervoor zullen middelen ter beschikking worden gesteld.

bottom of page